Algol ltd., Travel Company
16a Melnyka Str., Lviv, 79044 Ukraine
phone/fax: +38 (032) 242-41-21, 242-41-22, 242-41-23
fax: +38 (032) 242-41-24
algol@algol.com.ua
www.algol.com.ua

 Зразки документів Довідка з місця праці з розбивкою по місяцях  

ВАЖЛИВО!


Довідка з місця праці повинна бути надрукована на офіційному бланку підприємства (організації) із зазначенням усіх вказаних реквізитів, містити нижченаведений текст, бути підписана керівником та головним бухгалтером, завірена печаткою та мати акуратний вигляд.
Якщо на фірмі відсутній бухгалтер (головний бухгалтер) або відсутня посада бухгалтера (головного бухгалтера), потрібно дописати фразу "Посада бухгалтера (головного бухгалтера) не передбачена штатним розписом".


Довідки, які не будуть відповідати усім переліченим вимогам, прийматись не будуть!

Довідки, які міститимуть неправдиві дані, будуть причиною відмови у видачі візи.

Зразок Довідки з місця праці з розбивкою по місяцях

Повна назва підприємства (організації)

Україна, індекс, населений пункт, вул. ххххх, №хх

тел. (код) номер

факс (код) номер

e-mail: хххх@хххх

ххх

хх.хх.ххххр.

ДОВІДКА

видана Прізвище Ім’я По-батькові, 00.00.0000 року народження в тому, що він (вона) дійсно працює в вказати повну назву підприємства (організації) з вказати дату прийняття на роботу на посаді вказати посаду.

Його (її) місячний дохід становить:

Місяць/рік

Сума доходу

місяць рік

дохід грн.

місяць рік

дохід грн.

місяць рік

дохід грн.

місяць рік

дохід грн.

місяць рік

дохід грн.

місяць рік

дохід грн.

Всього:

дохід грн.

На час закордонної він (вона) поїздки знаходиться у відпустці з вказати дату початку відпустки по вказати дату закінчення відпустки.
На час відпустки робоче місце зберігається.Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Посада керівника ________________ (Прізвище Ім’я По-батькові)

Головний бухгалтер ________________ (Прізвище Ім’я По-батькові)


ПЕЧАТКА


Скачати зразок Довідки у форматі Word