Algol ltd., Travel Company
16a Melnyka Str., Lviv, 79044 Ukraine
phone/fax: +38 (032) 242-41-21, 242-41-22, 242-41-23
fax: +38 (032) 242-41-24
algol@algol.com.ua
www.algol.com.ua

 Зразки документів Довідка з банку  

ВАЖЛИВО!


Довідка з банку повинна бути надрукована на офіційному бланку банку із зазначенням усіх вказаних реквізитів, містити нижченаведений текст, бути підписана керівником, завірена печаткою та мати акуратний вигляд.
Залишок на рахунку повинен становити не менше 50€ або еквіваленту в іншій валюті на кожну добу перебування в турі плюс 100€.
 

Довідки, які не будуть відповідати усім переліченим вимогам, прийматись не будуть!

Довідки, які міститимуть неправдиві дані, будуть причиною відмови у видачі візи.

Зразок Довідки з банку

Повна назва банку
Україна, індекс, населений пункт, вул. ххххх, №
тел. (код) номер
факс (код) номер
e-mail: хххх@хххх
№ххх
хх.хх.ххххр.
ДОВІДКА
видана Прізвище Ім’я По-батькові, хх.хх.хххх року народження про те, що у відділенні №ххх назва банку у нього (неї) відкритий картковий/поточний (не депозитний!) рахунок №ххх у зазначити валюту.
Станом на дату залишок коштів на рахунку становить суму (сума прописом) зазначити валюту.

Довідка видана за місцем вимоги.

Посада керівника ________________ (Прізвище Ім’я По-батькові)

ПЕЧАТКА


Скачати зразок Довідки у форматі Word