Algol ltd., Travel Company
16a Melnyka Str., Lviv, 79044 Ukraine
phone/fax: +38 (032) 242-41-21, 242-41-22, 242-41-23
fax: +38 (032) 242-41-24
algol@algol.com.ua
www.algol.com.ua

 Зразки документів Дозвіл на виїзд дитини закордон  
Відповідно до "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджених постановою КМ України від 27.01.1995 року №57:

"2-1. Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.

2-2. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;

3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

2-3. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі."

Увага!
У випадку перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку у супроводі обох батьків, які мають різні прізвища, у пункті пропуску через державний кордон потрібно пред'явити оригінал свідоцтва про народження.

Зразок Дозволу на виїзд дитини за кордон

ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ
ВСІМ, КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ
ОРГАНАМ МИТНОГО ТА
ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Батько: Прізвище Ім’я По-батькові
(паспорт: серія та №,
виданий
ххххххххххххх РВ УМВСУ
у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),
що зареєстрований:

м. ххххх, вул. . . ., б. хх, кв. хх

Мати: Прізвище Ім’я По-батькові
(паспорт: серія та №,
виданий
ххххххххххххх РВ УМВСУ
у ххххххххх обл. 00.00.0000 року),
що зареєстрована:

м. ххххх, вул. . . ., б. хх, кв. хх

З А Я В А

Ми, Прізвище Ім’я По-батькові батька, Прізвище Ім’я По-батькові матері, даємо свою згоду на тимчасові поїздки закордон в Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину та інші країни Європейського Союзу в період з хх.хх.хххх року по зазначити дату не раніше, ніж через 1 місяць після закінчення терміну туру нашому неповнолітньому сину (нашій неповнолітній доньці) – Прізвище Ім’я По-батькові, хх.хх.хххх року народження, у супроводі Прізвище Ім’я По-батькові 1-го супроводжуючого, що зареєстрований (а) у місті хххххх, по вул. . . ., б. хх, кв. хх, Прізвище Ім’я По-батькові 2-го супроводжуючого, що зареєстрований (а) у місті хххххх, по вул. . . ., б. хх, кв. хх, яким (якому якій) дозволяємо, в разі необхідності, вжити заходи для збереження життя і здоров’я дитини, і які (який яка) також забезпечать (забезпечить) повернення нашого сина (нашої доньки) в Україну по закінченню терміну перебування. Цією заявою також даємо свою згоду на відкриття нашому сину (нашій доньці) візи.
Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст.6 Закону України «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України» обмежують право нашого
сина (нашої доньки) на виїзд за кордон, немає.
А також цією заявою повідомляємо, що всі фінансові витрати, пов’язані з цією поїздкою, ми,
Прізвище Ім’я По-батькові батька та Прізвище Ім’я По-батькові матері, беремо на себе.

«___»_________________ 20хх року

Підписи:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Скачати зразок Дозволу у форматі Word