Գͳ-


Գ


|
, :-
³
³
ó-
|


˳
ϳ

|
1
|
:
:
:
:
  
 
| | |
 
| | | |

:

:


 
 

  – -  – – -  –  – –  – -  –
: 08:30
6
230€
08.07*
22.07*
12.08*
16.09 

  – - – – -  –  – – -  –
:
6
299€ 

  –  –  –    -   – ³ –   –  –
: 08:30
7
234€
08.07*
05.08*
19.08*
16.09 

  –  –  –  –  –   –  –  –  –
: 08:30
8
266€
08.07*
05.08*
19.08*
16.09 

 – ³ –  – –  –  –   – –  –
:
8
405€  

 – ³ –  – –  –  –   – –  –
: 08:30
8
324€
01.07*
29.07*
12.08*
26.08*
10.09*
23.09*
08.10
21.10
04.11
18.11
02.12 

  – –  – ³ – –  – –
: 08:30
6
176€
04.07*
18.07*
15.08*
12.09
26.09 

  – – – ³ – – – –  –
:
5
170€ 

  – – – « » – «» –  – – –  « » –
: 08:30
6
265€
23.10
30.10
–  –  –
: 23:00
4
77€
14.07*
11.08*
25.08*
22.09
–  –  –
:
4
115€
  – – –  –  –   – –
:
6
225€
  –  – – –  – –
: 08:30
6
171€
25.06*
16.07*
06.08*
20.08*
17.09
  –  – – –  – –
:
6
220€ 

  –  – – ³ –  – ̳- – 
: 08:30
4
108€
23.06*
21.07*
04.08*
18.08*
24.08*
15.09
29.09
13.10
20.10
27.10
  –  – – ³ –  – ̳- – 
:
4
145€
  – – ³ – – –
: 20:00
4
86€
29.06*
13.07*
03.08*
24.08*
14.09
  – – ³ – – –
:
5
130€
  –  –  –  –
: 23:00
5
113€
13.07*
10.08*
24.08*
21.09
  –  – – - -  – 
: 08:30
5
140€
14.07*
11.08*
25.08*
22.09 

– –  –  –
: 23:00
4
54€
23.06*
07.07*
21.07*
04.08*
18.08*
08.09
22.09
06.10
– –  –  –
:
4
90€
  –  – ³ –  –
: 08:30
4
86€
07.07*
28.07*
18.08*
15.09
06.10
27.10
  –  – ³ –  –
:
4
130€ 

– – – ³ –   –
: 08:30
4
86€
23.06*
07.07*
21.07*
18.08*
24.08*
15.09
29.09
13.10
20.10
27.10
  –  –  –
: 08:30
4
86€
07.07*
28.07*
18.08*
15.09
06.10
27.10
  –  –  –
:
4
125€ 

  –  –  –  –  –
: 08:30
3
72€
14.07*
28.07*
11.08*
25.08*
15.09
29.09
  – –  –  – – – ³ –  – ̳- – 
: 08:30
5
158€
29.06*
13.07*
10.08*
21.09
19.10
  – –  –  – – – ³ –  – ̳- – 
: 08:30
5
158€
21.09 

  – – – ³ – –  – –
: 08:30
5
131€
29.06*
13.07*
20.07*
10.08*
24.08*
14.09
  –  – ³ – –  – –
:
5
170€
–   – – – – –  –  –
: 08:30
6
266€
08.07*
05.08*
23.09
21.10
–  –  –  –  –   – – 
: 08:30
6
122€
04.07*
18.07*
15.08*
12.09
26.09
–  –  –  –  –   –
:
6
170€
  –  –  –  – ˳  –   –   – –  –  – Գ – ͳ –  –  –  –
:
12
432€
  –  – –  –  –  « » –
:
4
115€
– – – – – –
:
7
199€ 

  –  – –  –  –
: 08:30
6
171€
27.06*
18.07*
08.08*
22.08*
19.09
– – – «ij» – –
:
6
220€
 –  –  –  –  – – –
:
6
220€ 

  –  – –  –  – 
: 08:30
4
108€
23.06*
07.07*
21.07*
04.08*
24.08*
15.09
13.10
20.10
27.10
  –  – –  –  – 
:
4
145€
 –  –  –  –  –  –
: 08:30
8
266€
09.07*
06.08*
20.08*
17.09
 –  –  – «ij» – –  –
:
8
290€
– –  – «ij» – –
:
6
225€
–  – – – –  –
:
6
205€
–  - – –  – –  –
: 08:30
4
113€
06.07*
27.07*
10.08*
24.08*
14.09
–  – – – ³ –  –
: 08:30
6
149€
18.07*
15.08*
12.09
26.09
 –  –  –  – «ij» –  –  –  –
:
9
356€
  –  –  –  –  –  –  – ³ –  – ̳- –
: 08:30
6
176€
04.07*
18.07*
15.08*
12.09
26.09
–  –  –  – ³ –  –
:
6
195€