Як стати нашим партнером

Цей розділ призначений для туристичних фірм, які не входять до жодної з мереж туристичних агенцій, а також для центральних офісів мереж туристичних агенцій.

Перш за все Вам потрібно заповнити Реєстраційну форму та надіслати на нашу електронну адресу algol@algol.com.ua разом зі сканованими копіями:

  • Документу про державну реєстрацію
  • Для платників Єдиного податку – документу про сплату Єдиного податку
  • Для платників ПДВ – документу про реєстрацію платника ПДВ
  • Підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності перед туристом – гарантія банку або іншої кредитної установи *
  • Ліцензії на туристичну діяльність, якщо така є.

На їхній основі нами буде сформовано Агентський договір, два екземпляри якого, підписані директором ТО "Алголь" та з печаткою фірми, будуть надіслані Вам на фактичну адресу, зазначену в Реєстраційній формі. Вам потрібно лише підписати Агентський договір, поставити на ньому свою печатку та надіслати нам в головний офіс за адресою 79044, м. Львів, вул. Мельника, 16а. Також ви будете зареєстровані в системі «Алголь On-line», а на ваш e-mail буде надіслано пароль доступу до Агентської сторінки.

*Увага! В якості підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності не приймаються гарантії, видані фінансовими уставами, які не є банками чи кредитними установами!

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 N 2664-III: Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

  • 1) фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України;
  • 2) кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;

Таким чином, будь який банк або кредитна установа є фінансовою установою але не кожна фінансова установа є банком або кредитною установою.

Звертаємо Вашу увагу на те, що здійснення турагентської діяльності без наявності дійсного та належним чином укладеного підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності перед туристом є незаконним та тягне за собою накладення штрафу фіскальними органами.